Perşembe, Şubat 02, 2012

E-Fatura, E-Mühür ve Entegrasyon süreci

Kısa bilgilendirmeler;
 1. e-fatura sistemini kullanacak şirketler ltd ya da a.ş olmalıdır
 2. e-fatura öncesinde mutlaka e-mühür alınmalıdır
 3. e-mühür alındıktan sonra kurumlar doğrudan e-fatura gönderebilirler ya da alabilirler
 4. Entegrasyon için ayrıca başvuru yapan şirketler;
  • Test süreci tamamlana kadar, e-mühür ile GIB portalı üzerinden fatura gönderebilirler ya da alabilirler
  • Test süreci tamamlandıktan sonra, GIB portalı kapanacak ve şirketler, kendi içinde yer alan yerel GIB uyumlu web servisleri üzerinden fatura gönderebilirler ya da alabilirler.
Entegrasyon süreci;
 • Şirket ile GIB arasında yazılımların belirli mesaj protkolleri ile konuşması ve konuşma sonuçlarının saklanmasıdır
 • Bu süreçte şirketler GIB portalına, GIB portalı şirketlere fatura göndermektedir.
 • Gönderilen ya da alınan faturaların sonuçları karşı tarafa belirli biçimler geri iletilir

Ek notlar;
 • EFKS sistemi ile e-fatura sistemi aynı değildir!
 • EFKS : iletişim sektöründe yer alan firmalara özel yetki ile kullanım izni verilmiş bir sistemdir. Bu sistem belirli bir süre sonra E-fatura sistemine dönüştürülecektir.
 • EFKS sisteminde fatura bilgileri bir sunucuda saklanmakta, PDF olarak da son kullanıcıya gönderilmektedir.
 • E-fatura sisteminde PDF biçiminde bir dosyadan söz edilemez! Bu sistemde oluşturulan dosyalar UBL-tr biçimindedir ve bilginin ekinde e-mühür ile imzalanan özel alan yer almaktadır.
 • Ana dağıtıcıların gün geçtikçe e-fatura sistemine geçmesiyle, alt kanalda yer alan KOBİ kullanım oranı da artmaktadır.
 • E-fatura sistemine geçen kurum sayısı bir yıl içinde önemli derecede artış göstermiştir.

Hiç yorum yok: